Bolist Logistik

Reportage Board.jpg

Korta ledtider, stort lagerfört sortiment och kapade priser

Det är Bolists ledord för att attrahera de stora byggkunderna.

På plats vid lagret i Helsingborg finns Peter Lundgren, logistikchef på Bolist. Eller egentligen är det två lager – ett järnlager och ett bygglager – som tillsammans mäter över 28 000 kvadratmeter.

-På järnlagret har vi idag 120 leverantörer med sammanlagt 11 000 artiklar där såväl butiker som byggare kan beställa sitt behov ner till styckantal med leverans två gånger i veckan, berättar Peter och fortsätter;
-Servicegraden mot butik är 95 procent, vilket ger kunden en hög tillgänglighet på samtliga våra 11 000 lagerförda artiklar.

På andra sidan vägen en bit bort finns i bygglagret som främst har gips, isolering och skivmaterial på hyllorna. Här finns idag ett 30-tal leverantörer representerade med cirka 1000 artiklar. Skillnaden är att härifrån köps hela trailers – något som samtidigt gör att servicegraden kan hållas ännu högre – hela 97 procent. Det uppnås genom att skeppa hela trailers med beställda varor och minimerar mängden ”luft”, samtidigt som mellanled kapats.

-Härifrån går leveranserna direkt ut till butik eller till byggarbetsplatserna hos byggarna, något som gjort att vi kunnat kapa kostnader och på så sätt ge ännu bättre priser till kunderna, förklarar Peter Lundgren och fortsätter;
-Du kan som byggföretagare beställa en trailer om dagen om du vill. Vi har ett antal sådana leveranser som går ut löpande och det gör våra kunder oerhört glada. Styrkan från vår sida kommer med att det nu är 230 butiker från Kiruna i norr till Ystad i söder som går samman och gör gemensamma inköp, vilket leder till större volymer och ett lägre pris. Med det har vi även fått möjligheten att köpa in direkt från produktion.

Men möjligheten att kunna handla både från bygg- och järnlager är relativt ny för Bolists kunder. Järnlagret har funnits på plats i Helsingborg sedan 2014, men bygglagret öppnade inte förrän 2018. Och just de 230 butikernas gemensamma inköp är en fördel som nu börjar ge frukt.

Board 1.jpg

-Vi ser det som en enorm fördel för våra butiker och även byggkunder att få den unika möjligheten till sortimentmix med tidsanpassade leveranser och samtidigt så hög servicegrad. Dessutom allt på en leverans och på en faktura, säger Peter nöjt och sammanfattar 2019;
-Under fjolåret hade vi 20 000 utleveranser från järnlagret och 4 000 trailers som lämnade bygglagret.

Board 2.jpg

Men det går inte att slå sig till ro med att vara bra och kapa ledtider – det finns mer att göra. I en marknad som växer från år till år vill Bolist ligga i framkant när det gäller logistik och kapa priser ytterligare. För det är möjligt – Peter Lundgren vet utifrån egen erfarenhet, där han varit med och tagit detaljhandeln på samma resa som nu bygghandeln står inför. Nästa steg och framtiden är expansion med verksamhetsanpassade lokaler och med det automatisering. Bolist börjar redan bli trångbodda där lagret är nu sett till dagens efterfrågan. Fortsätter det i samma takt kommer större lokaler att behövas redan inom ett par års tid.

Board 3.jpg

-Här handlar mycket om ett utökat samarbete med leverantörerna för en ännu bättre servicegrad, men också mot butikerna där vi i en framtid har gemensamma system där vi från lagret kan se behoven ute i varje butik och automatiskt fylla på direkt härifrån. Det blir en kostnadsbesparing för butiken, samtidigt som vi kan öka servicegraden ytterligare med en kortad ledtid från två dagar till en dag. Något som åter igen kommer gynna våra proffsbyggare som vill ha sina saker direkt.

-Detaljhandelsbranschen där jag har ett förflutet, är cirka 20 år före i utvecklingen. Där har jag redan varit med om att ta de här stegen. Men även om branscherna är lika så är de ändå olika och det är något man måste ha respekt för. Det är en utmaning vi står inför, spännande men samtidigt nödvändigt för att vi inom Bolist ska utvecklas och fortsätta kunna ligga i framkant.

-Det är det som är så kul med logistik – det ska bara fungera, säger Peter Lundgren.

Text: Mikael Carlsson Foto: Mikael Carlsson / dinbild.com