Paroc Paroc - Logga.png

Paroc Board.jpg

OM PAROC

I mer än 80 år har vi på PAROC skyddat nordiska hem, byggnader och konstruktioner mot stränga vintrar och extrema driftförhållanden med vår hållbara, energieffektiv och brandsäkra isolering av stenull. Vi erbjuder lösningar för all traditionell byggisolering både vad gäller nybyggnation och renovering. Tack vare våra fabriker i Skåne och Västra Götaland, återvinningsbar råvara, hög komprimering och ett ambitiöst miljöarbete kan vi säkerställa att våra produkter ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Till följd av de snabba klimatförändringarna är det viktigare än någonsin att skapa energieffektiva byggnader. Isolering har till uppgift att göra våra byggnader till hållbara, bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Isolering av byggnader är också en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen. Detta gäller såväl nya byggnader som energirenovering av befintligt byggnadsbestånd.

Stenull Board.jpg

PAROC STENULL

PAROC Stenull tillverkas i Skåne och Västra Götaland av natursten, en råvara som erbjuder många fördelar. Tack vare sin uppbyggnad är slutprodukten en naturligt hållbar, brandsäker (Euroklass A1), återvinningsbar och slitstark fiberprodukt med mycket god termisk prestanda.

Symboler Board.jpg

MILJÖMÄRKNING

PAROC produkter och lösningar är en utmärkt grund för gröna byggnaders energiprestanda med lång hållbarhet. Våra produkter finns klassificerade i alla vanligt förekommande miljöbedömningssystem på den svenska marknaden.

Certifikat och godkännanden

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

Vi har återvunnit stenull sedan 1980 och redan 1996 lanserade vi tjänsten REWOOL. En tjänst för återvinning där överbliven isolering returneras och blir till ny isolering. Vi utvecklar vårt REWOOL koncept löpande med kundanpassade lösningar som säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan. Vår egenutvecklade miljöpall tillverkad av takprodukter istället för trä bidrar också till återanvändning. Under transport fungerar miljöpallen som lastbärare och därefter som takisolering.

GRÖN LEVERANSSÄKERHET

Genom att öka komprimeringen av vår stenullsisolering till 70% och introducera olika typer av ECO-förpackningar har vi kraftigt reducerat transportbehovet under de senaste åren. Även i upphandlingen av transporter har vi tagit nästa steg för att minska vår miljöpåverkan. Vi erbjuder effektiva logistik- och transportlösningar och säkerställer hög leveranssäkerhet så att du kan känna dig trygg i att våra produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Varje år får vi tiotusentals frågor om isolering och isoleringsprodukter. Ingen fråga är för liten eller för stor för att få ett svar från våra experter. Ger du oss förutsättningarna så lovar vi att ge dig besked och göra de rätta beräkningarna. Vi berättar varför man ska isolera, vilka produkter som skall väljas, ger produktinformation, monteringsanvisningar, tolkningar av lagar och bestämmelser m m. Skulle det vara något som vi inte kan svara på direkt tar vi hjälp av våra omfattande branschkontakter.

Teknisk rådgivning

UTBILDNING

Under de 80 år vi varit verksamma har vi samlat på oss en hel del praktisk erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi erbjuder utbildningar i isolerteori, energieffektivisering, lagar och föreskrifter varvat med praktiska övningar. På vår hemsida finns dessutom en digital utbildningsportal med e-learning och webinarier. Ta kontakt med din återförsäljare så ordnar vi en utbildning åt dig tillsammans.

Utbildning

HJÄLPMEDEL

PAROC.SE finns vår samlade information om lösningar och produkter. Här kan du också hämta vår populära pocketguide, byggvarudeklarationer, typgodkännanden och produktbroschyrer. Du hittar också arbetsanvisningar, beräkningsverktyg och andra praktiska hjälpmedel.

Länk Var kommer stenull ifrån - Pagebild med ram.jpg

Filmer

Flera filmer från Paroc