Hey'di Heydi - Logga PNG.png

Heydi Board.jpg

Om Hey’di

Hey’di startade sin verksamhet 1968. Den ursprungliga inriktningen av produkter omfattade vattentätning ytbehandling av mur och betong, senare har en kontinuerlig aktiv produktutvekling fört oss fram till dagens sortiment som omfattar cementbaserad dekorputs, spackel- och avjämningsmassor, fix och fogmassor, membransystem, betongmassor och en stor mängd av specialprodukter till olika användningsområden innom bygg och anläggning.

https://www.heydi.se/om-heydi/

Hey’di och proffs

Hey’di AS har egen produktutveckling och en stark säljorganisation som kontinuerligt utbildar återförsäljare och hantverkare. Ett exempel på denna produktutveckling är “PRO”-serien som er specielt frantagit till projekt, och de återförsäljare som har en aktiv bearbetning mot den professionella marknaden. Genom praktisk bruk och användning har produkterna bevisat sin kvalitet och har med det blivit ett känt varumärke för hela branschen.

Miljö Board.jpg

Hey’di och Svanen:

Hey’di är först med svanenmärkning av cementbaserade produkter i Norgen. Vi har svanenmärkt flera produkter inom fästmassor, fogmassor, spackel, avjämningsmassor, dekorputs, fasadfärg och primer. Den officiella nordiska miljömärkningen Svanen, garanterar att alla produkterna innehåller minimalt med hälso och miljöskadliga ämnen som kan orsaka allergi, cancer eller skada vår reproduktions förmåga och är inte skadligt för djur och växter. För Hey'di är det viktigt att få en oberoende genomgång på vad våra produkter påverkar miljön. Därför var det naturligt för Hey'di att märka våra produkter med den strängaste miljömärkningen i Norden.

https://www.heydi.se/dokumentation/svanenmaerkta-produkter/

Hey’di om miljö

Hey’di har utarbetat rutiner som säkrar att alla råvaror regelmässigt värderas mot alternativa råvaror med bättre miljöprofil, inkl. transportväg. Hey’di har utfört emissionsmätningar av de mest använda produkter, och rapporterna visar att samtliga produkter har minimala emissioner, långt under gällande gränsvärden. Hey’di har typprovning och produktionskontrollsystem som är certificerad av Kontrollrådet. Hey’di har utvecklat eget system för dammreduktion av produkter som blandas eller används inomhus.

Produktdokumentation och märkning

Det är Klima- og miljødepartementet vid Miljødirektoratet som handlägger det norska regelverket för kemiska produkter. Regelverket är omfattande och är under stadig ändring. Hey’di AS följer detta regelverk, vilket ger kunder trygghet med att använda våra produkter. Våra säkerhetsdatablad blir kontinuerligt uppdaterade och det är korrekt varningstext på alla produkterna.

https://www.heydi.se/