Isover Isover - Logga.png

Isover board.png

I mer än åttio år har ISOVER tillverkat isolermaterial i fabriken i skånska Billesholm. Vi är väldigt stolta över vår svenska historia, och viktigast av allt är att vi har full kontroll på våra produkters livscykel. Det ger både oss och våra kunder viktiga miljöfördelar. Valet av byggmaterial spelar stor roll för miljön, både under byggprocessen och under en byggnads livstid. På ISOVER jobbar vi ständigt för att minska våra produkters miljöpåverkan. ISOVER glasull tillverkas av garanterat minst 70% återvunnet glas. Vi återbrukar också glasullsspill från tillverkningen.

Komprimerade transporter

Vi har en hög komprimeringsgrad för våra lätta glasullsprodukter med ISOVER IsoPac före transport. Varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger sa stor volym av installerade isoleringsprodukter. En stor del av vara transporter sker via tåg eller lastbil inom landet, vilket ger oss möjlighet att optimera dem för att få så låg klimatpåverkan som möjligt.

Retur och återbruk av isolerspill

Vi jobbar hela tiden på fler lösningar som kan spara på både miljö och resurser. Undvik spill med hyrtjänsten Zero Waste Återanvänd isolerspill direkt på byggarbetsplatsen istället för att frakta, smälta ner eller lägga på deponi. Zero Waste river både regelisolering och tyngre isolering och blåser ut den som lösullsisolering i innerväggar, mellanbjälklag eller under uppreglade undergolvsystem etc

Pallretursystem

För att ytterligare öka cirkulariteten och minska vår totala miljöpåverkan, har vi introducerat ett rikstäckande pallretursystem. Vi hämtar våra pallar i samband med leveranser hos er utan kostnad förutsatt att det är hela stuvar om 20 pall, att de är rättvända, hela och rena. Kontakta vår kundservice så bokar de in hämtningen.

https://www.isover.se/kundservice

Högsta brandklass

ISOVERs mineralull (glasull, ULTlMATE och stenull) hamnar alla i den hösta brandreaktionsklassen. Euroklass A1 eller A2, vilket betyder att materialet är obrännbart. Detta uppnås utan tillsats av brand­ hämmare eftersom mineralullen har denna funk­ tion helt naturligt.

Bästa värmeisoleringsförmåga

Med deklarerade lambdavärden ner till 0,030 W/ mac har ISOVERs glasullsprodukter marknadens bästa värmeisoleringsförmåga för mineralull, vilket ger mindre värmeförluster eller möjliggör tunnare konstruktioner som ger större boyta.

Besök oss på www.isover.se.

Sortiment

Isover_97A7548.jpg

ISOVERs produkter

ISOVER Glasull är mycket mer än god isolering. Våra produkter har ett antal egenskaper som tillsammans ger dig en effektivare arbetsdag och en bra arbetsmiljö.

Filmer från Isover

Isolera yttervägg utifrån med ett lager ISOVER

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner. Om du ska förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

Kompakttakslösning med ISOVER Takstolsskiva 32 & ISOVER Vario® Xtra

Oavsett om det ska byggas nytt eller om det är råvinden som ska inredas, så finns det stora fördelar med att välja en kompakt snedtakskonstruktion som fullisoleras med hjälp av nya ISOVER Takstolsskiva 32. Tack vare vår variabla ångbroms ISOVER Vario® Xtra är det möjligt att skippa den traditionella luftspalten och låta konstruktionen istället ventileras inåt boendemiljön.

Med denna metod får man följande fördelar

• Spara in 15 % av arbetstiden.

• Samma U-värde med en regeldimension mindre.

• 25 mm tunnare snedtakskonstruktio

• Bidrar till god ljudreduktion.

• Hög fuktsäkerhet.