Filmer från Isover

Isolera yttervägg utifrån med ett lager ISOVER

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner. Om du ska förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

Kompakttakslösning med ISOVER Takstolsskiva 32 & ISOVER Vario® Xtra

Oavsett om det ska byggas nytt eller om det är råvinden som ska inredas, så finns det stora fördelar med att välja en kompakt snedtakskonstruktion som fullisoleras med hjälp av nya ISOVER Takstolsskiva 32. Tack vare vår variabla ångbroms ISOVER Vario® Xtra är det möjligt att skippa den traditionella luftspalten och låta konstruktionen istället ventileras inåt boendemiljön.

Med denna metod får man följande fördelar

  • Spara in 15 % av arbetstiden.
  • Samma U-värde med en regeldimension mindre.
  • 25 mm tunnare snedtakskonstruktio
  • Bidrar till god ljudreduktion.
  • Hög fuktsäkerhet.