Moelven Moelven  - Logga.png

Moelven Board.png

HÅLLBAR FRAMTID MED TRÄ

Moelven är det naturliga valet för folk som vill bygga och bo Skandinaviskt. Hos oss hittar du träprodukter till hela bygget. Allt från golv, panel och list till ytterpanel, trall, virke och skivmaterial.

Moelvens produktutveckling drivs utifrån trender och funktionalitet för att ta fram produkter som förenklar och skyndar på montering och gör det lättare för dig jobbar på bygget. Och vi letar ständigt efter effektivare och mindre resurskrävande tillverkningsprocesser. Vi arbetar för en hållbar framtid med trä.

Miljöbedömningar och Svanen-listade produkter

Moelven ligger i branschens absoluta framkant vad gäller dokumentation och märkning. I grunden för alla miljöbedömningssystem ligger BVD (Byggvarudeklaration) och de flesta av våra produkter finns registrerade i något av miljöbedömningssystemen Byggvarubedömningen, Basta och Sunda hus. Moelven har även ett stort antal Svanen-listade produkter .

Sortiment

Monteringsfilmer