Norrskog Wood Products AB NWP - Logga.png

NWP Board.jpg

Stark kombination av förening och industri

Norrskog är både ett modernt, högeffektivt skogsindustriföretag och en skogsägarförening som slår vakt om medlemmarnas intressen. Våra 12 000 medlemmar äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. Vi erbjuder alla typer av skogstjänster, arrangerar kurser och bedriver näringspolitiskt arbete. Norrskog levererar sågade och förädlade trävaror till kunder som sätter värde på råvarans kvalitet och har höga krav på produktegenskaper och service. Vi levererar förutom en bred specifikation av sågade högkvalitativa produkter över hela världen, ett fullt sortiment av målade och omålade ytterpaneler, impregnerade varor, konstruktionsvirke, läkt, innerpaneler, underlagsspontluckor, underlagsspont, thermowood mm till den Svenska och Norska byggvaruhandeln och byggindustrin. Vi har även en modern produktionsanläggning för spånbalar.

Certifierade Målade Paneler

Norrskog Wood Products Industriellt målade Ytterpaneler förenar en senvuxen friskkvistig norrländsk skogsråvara med en gedigen kunskap om målning av täckfärg och lasyr. Dessutom produceras panelerna i ett modernt måleri och torkanläggning som sörjer för bästa tekniska förutsättningar. Där till är vi certifierade av Svenskt Trä genom CMP, Certifierad Målad Panel, som är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet. Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.