Södra Södra - Logga.png

Södra Board.jpg

Många jobb är svåra, våra produkter är inte det.

Trä från svenska skogar - Helt enkelt.

På Södra kan vi skog och hur den klokt förädlas till högkvalitativt virke. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamheten från frö till byggvaror. Vår råvara levereras från våra 52 000 skogsägare. För varje träd vi använder planterar vi minst tre nya för att säkra den framtida återväxten.

Södra är den största aktören i Sverige mot svensk bygghandel och har ett brett sortiment av träprodukter för utombruk. Våra byggträvaror är sågade, hyvlade och vidareförädlade för att uppfylla alla behov inom bygg och boen-derelaterad användning. Vårt byggträ tillverkas framförallt av svensk, stark och hållfast gran, som sågas vid något av våra egna sågverk. Våra produkter hittar du i bygghandeln och passar både proffsbyggare och gör-det-självare.