Skydda Skydda - logo@300x.png

Skydda Board.jpg

Produkter, tjänster och utbildningar för säkra och effektiva arbetsplatser.

Vi är Nordens marknadsledande skydds-specialister med 40 års erfarenhet inom arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning. Vår uppgift är att göra våra kunders vardag, enklare, säkrare och mer lönsam genom att utveckla och sälja rätt lösningar inom personlig skyddsutrustning.

Produkter

Vi har Nordens mest kompletta sortiment av personlig skyddsutrustning och omfattar nio produktkategorier. Dessa är huvudskydd, ögonskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, handskar, kläder, skor och första hjälpen.

Riskbedömningar

Med regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön minskar du risken för skador och olyckor. Våra experter går igenom varje arbetsmoment på plats hos dig för att upptäcka eventuella brister och tar fram förslag på åtgärder som stärker säkerheten. Du får en säker arbetsplats och kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning.

Läs mer här

Skräddarsydda utbildningar

Du får utbildning inom personlig skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet utifrån ditt företags behov. Samtliga utbildningar leds av erfarna rådgivare och knyter an till relevant lagstiftning och regelverk. Flera utbildningar ger grund för certifiering. Våra tekniska experter utbildar branschens skyddsombud i arbetsplatssäkerhet och vilka produkter som krävs. Som partner till säkerhetsparken bidar vi vid träning för säkrare arbete på hög höjd, tunga montage, ergonomi och dammalstrande arbeten.

Läs mer om våra utbildningar här

Vi ger byggbranschen råd

Som strategisk partner till Håll Nollan och Sveriges Byggindustrier råder vi Sveriges byggnadsindustrier vilken personlig skyddsutrustning de skall använda för säkrare arbetsplatser.

Miljöansvar

Vi hjälper dig ta miljöansvar. Du får en leverans från oss med all personlig skyddsutrustning och sparar på sätt naturen från onödiga koldioxidutsläpp än om du valt flera leverantörer. Du sparar också tid i hantering av uppackning och administration. Vi arbetar med leverantörer som tar ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor vilket ger kontroll över hela flödet. Våra ISO-certifiering garanterar att vi håller det vi lovar.