Tolago Infra Resurs 2@300x.png

Mall Board.jpg

Nordic Poly Mark

Tolago Infra levererar produkter som är godkända enligt Nordic Poly Mark i alla kategorier. Nordic Poly Mark är en certifiering som används i de nordiska länderna för olika typer av plaströr. Certifieringen utförs av oberoende institut i Norden, i Sverige så är det RISE i Göteborg som gör dessa tester. Det är de olika Europastandarderna som ligger till grund för vilka krav som behöver uppfyllas för Nordic Poly Mark och efterfrågas på mer eller mindre alla kommunala projekt.

Markavlopp

Tolago Infra leverera ett komplett sortiment av Markavloppssystem i PP (Polypropylen), dimesioner från 110 till 800mm. Tillsammans med brunnssystem i 110, 200, 400, 600 och 1000 så är detta marknadens mest kompletta system. Detta system levereras helt från samma fabrikat, kaczmareck, vilket ger dig som kund en trygghet med samma tillverkare på rör, böj och brun.

PP Förminskningar - PP Markböj - PP Markgrenrör

PP Markpropp - PP Markrör - PP ML - PP Muffar

Dränering

Vi levererar dräneringsslang som är svart och tillverkad i Polyten (PE) enkelväggiga korrugerade. Detta material klarar bättre av att förvaras utomhus och att installeras vintertid i jämförelse med PVC som också säljs mycket av på marknaden. Våra dimensioner är 60, 90, 110 och 125 (utvändiga mått). Till detta har vi skarvmuffar i alla dimensioner, Y kopplingar till 60, 90 och 110, T koppling till alla dimensioner, pluggar till alla dimensioner samt sadelgrenrör med 90 och 110 på stammen och 60mm på sticket.

Vi levererar dräneringsrör i Polyten, dubbelväggiga med slät insida och korrugerad utsida. Dimensioner 110, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 i 6-meterslängder. Vanligast är med 360 grader perforering men det går också att beställa 120 graders perforering, även kallat toppslits. Det finns även rördelar till dessa i samma utsträckning som Markavlopp. Gällande brunnar så har vi komplett sortiment från 110 spolbrunn, 400 dräneringsbrunn och större om det krävs.

Produktblad

Dränrör helslitsad - Dränrör toppslits

K2-KAN dränrör fullslits - K-KAN dränrör toppslits