Virke

Virke Board.jpg

En bra brädgård är guld värd. Det ska vara lätta att hitta och det ska finnas ett stort sortiment av alltifrån konstruk-tionsvirke i olika dimensioner och längder, tryckimpregnerat virke, klassat NTR-A, NTR-B till skivmaterial av olika slag. Det ska finnas virke i skiftande träslag och lister i många olika varianter. På BOLIST hittar du alltid virke av bra kvalité från Sveriges ledande trävaruproducenter. Självklart också ett brett urval av obehandlade och behandlade ytterpaneler, med olika profiler, samt färdigstrukna innerpaneler med olika profiler, strukturer och färg.

Stora valmöjligheter

Att välja rätt träprodukt kan spara mycket arbetstid, göra det lättare att planera sitt arbete, och med ett mycket bra slutresultat. En mellanstruken ytterpanel , gör dessutom bygget mindre väderberoende och kortar bygg-tiden. Reglar kapad i rätt längd från början eller mått beställda limträkon-struktioner spar tid, få dem levererade antingen del- eller helmonterade. För den som har byggprojekt i flerbostadshus är det också viktigt att hitta dimensioner som passar i hissar eller trapphus. Att hitta virke anpassat för olika sammanhang gör jobbet enklare och effektivare.

Förädlade träprodukter

Virke är inte bara reglar eller råspont. Till i princip alla byggprojekt behövs det också lite finare virkesprodukter. På en bra brädgård hittar du många typer av lister, skivor, fönsterbrädor och så vidare. Att exempelvis hitta rätt sorts list kan spara mycket tid istället för att behöva anpassa bitarna på plats. Hos oss kan du många gånger också specialbeställa virke om kunden har önskemål kring dimensioner ,träslag, profiler och ytbehandlingar.

Impregnerat

Hos Bolist hittar du ett komplett sortiment av klassat impregnerat virke både NTR för ovan jord och även för användningsområden mot mark. Det finns olika klasser från standard till senvuxen norrlandsfura.

Klicka på en leverantör för att läsa mer om dem och deras sortiment!

Våra leverantörer